Co to jest analiza finansowa?

Analiza finansowa jest to część analizy działalności przedsiębiorstwa. Ma ona na celu ocenę procesów finansowych zachodzących w firmie w celu oceny efektywności zarządzania.

Jaki jest cel wykonywania analizy finansowej?

Analiza finansowa ma na celu dostarczenie informacji, które pozwolą na ocenę jednostki gospodarczej. Mają one również na celu pomóc w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Analiza finansowa to jedno z podstawowych narzędzi do optymalizacji wyników firmy. Dane jakich dostarcza pozwalają na podejmowanie przez kierownictwo przedsiębiorstwa decyzji z zakresu finansów. Odpowiednio wykonana, ma wpływ nie tylko na krótkoterminową, ale również na długoterminową strategię firmy.Analiza finansowa pozwala również na kontrolę w jaki sposób przebiegają procesy gospodarcze wewnątrz przedsiębiorstwa. Dzięki niej można również sprawdzić czy założenia strategii firmy są realizowane w odpowiedni sposób.Poza powyższymi, dzięki analizie finansowej zarządzający uzyskują również informacje w jaki sposób sytuacja finansowa i majątkowa przedsiębiorstwa jest oceniana przez kontrahentów i wierzycieli.

Etapy analizy finansowej

Wyróżniamy dwa podstawowe etapy analizy finansowej. Są to analiza wstępna i analiza wskaźnikowa. Analiza wstępna sprawozdań finansowych pozwala na uzyskanie informacji jak wygląda architektura finansowa przedsiębiorstwa. Składają się na nią:- analiza struktury (pionowa),- analiza dynamiki (pozioma),- analiza relacji zachodzących pomiędzy źródłami finansowania przedsiębiorstwa.W analizie relacji wyróżniamy dwie złote reguły. Pierwszą z nich jest złota reguła finansowania, która mówi że nie powinno się zadłużać firmy ponad wartość własnych kapitałów. Drugą jest złota reguła bilansowa. Mówi ona, że aktywa trwałe należy finansować własnym kapitałem.
Drugim etapem analizy finansowej jest analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Ma ona na celu poszerzenie wstępnej analizy. Pozwala na wykonywanie analiz porównawczych oraz badanie trendów. Dzięki temu możliwa jest analiza finansowej sytuacji przedsiębiorstwa w sposób kompleksowy.

Wskaźniki wykorzystywane do analizy są podzielone według czterech głównych obszarów analizy finansowej jakimi są: płynność, rentowność, zadłużenie oraz obrotowość.

Analiza finansowa – rodzaje

Analizę finansową można również podzielić ze względu na czas przeprowadzania analizy. Pierwszym rodzajem jest analiza wstępna, która wykonywana jest przed sporządzeniem planu działania przedsiębiorstwa. Pozwala ona na ocenę efektywności zarządzania oraz czy prowadzone działania są zasadne. Wykorzystuje się ją np. do sporządzenia planu działania jak również przy budżetowaniu.Drugim rodzajem z kolei jest analiza bieżąca. Ma ona na celu systematyczną kontrolę podejmowanych działań. Dzięki niej można wykryć nieprawidłowości oraz odchylenia od założeń i dokonać ich korekty.Ostatnim rodzajem jest analiza następcza. Pozwala ona na ocenę działalności przeszłej przedsiębiorstwa. Dzięki niej można określić kierunki działania na przyszłość.
Artykuł powstał we współpracy z Analiza Finansowe – eanaliza.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *