Upadłość firmy – kiedy można rozpocząć postępowanie upadłościowe?

Prowadzisz firmę, która utraciła swoją płynność finansową? W takim przypadku pomyśl o ogłoszeniu upadłości. Dzięki wszczęciu postępowania upadłościowego można łatwiej uregulować powstałe zobowiązania, a nawet uniknąć zamknięcia firmy. Kiedy można ogłosić bankructwo firmy?

Upadłość firmy – co to jest?

Upadłość firmy służy łatwiejszemu zamknięciu działalności w złej kondycji finansowej i jednocześnie pozwala na dochodzenie roszczeń wierzycieli.

Z postępowania upadłościowego mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy uczestniczący w spółkach, jak i ci, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze.

Ogłoszenie upadłości firmy – podstawowe przesłanki

To, kiedy można ogłosić upadłość firmy, wynika z przepisów prawa. Dokładne informacje zawiera ustawa z 28 lutego 2003 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228), czyli tzw. Prawo upadłościowe.

Podstawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości firmy to:
– Niewypłacalność – firma nie może regulować swoich zobowiązań i jej problemy trwają dłużej niż 3 miesiące. Nie mogą być to jednak problemy przejściowe i powinny mieć charakter stały.
– Co najmniej 2 wierzycieli – firma powinna mieć przynajmniej 2 wierzycieli, którym winna jest pieniądze.

Jak rozpocząć procedurę upadłości?

Aby firma mogła ogłosić upadłość, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Wniosek o upadłość musi być przekazany do sądu w terminie 30 dni, licząc od momentu, w którym doszło do stwierdzenia niewypłacalności. Zatem, im wcześniej wniosek zostanie przygotowany i przekazany do sądu, tym lepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *