Upadłość konsumencka a zdolność upadłościowa

Upadłość konsumencka to w najprostszym tłumaczeniu niezdolność do utrzymania się i spłaty zobowiązań przed dłużnika. O ile do niedawna upadłość taka mógł ogłosić każdy, kto utracił pracę lub poważnie zachorował, o tyle obecnie wniosek o upadłość może złożyć także osoba niefrasobliwie podchodząca do rozporządzania swoimi pieniędzmi i zbyt pochopnie zaciągająca kredyty. Ta forma oddłużenia dotyczy jedynie osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących w spółce. Przedsiębiorcom przysługuje tak zwana zdolność upadłościowa. Bardzo ważny termin pojawia się  jako ogłoszenie bankructwa.

Upadłość konsumencka i jej konsekwencje

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Wniosek taki może złożyć zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciel. Jednak konsekwencjami złożenia takiego wniosku przez dłużnika są:
ograniczony dostęp do pieniędzy i całkowita likwidacja majątku
potencjalnie ryzyko utraty mieszkania
brak możliwości swobodnego zarządzania majątkiem.

Kto nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej?
Nie każda osoba posiadająca długi ma szansę pozytywnego rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką. Sąd może oddalić wniosek z następujących powodów:
– jeśli dłużnik nie jest niewypłacalny;
– jeśli dłużnik jest akcjonariuszem odpowiedzialnym za zadłużenie spółki;
– jeśli w ostatnich 10 latach złożył podobny wniosek i została ogłoszona jego upadłość;
– jeśli w ostatnich 10 latach spowodował straty dla wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Komu przysługuje zdolność upadłościową?

Zdolność upadłościowa przysługuje wszystkim przedsiębiorcom w rozumieniu kodeksu cywilnego. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Dotyczy to spółek kapitałowych i osobowych oraz osób fizycznych. Ponadto należą do tej grupy także spółki kapitałowe nieprowadzące działalności gospodarczej oraz wspólnicy spółek osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *